ENGINE of Health® E-learning path

Het e-learning traject bestaat uit 6 e-learning modules gespreid over een jaar, gedoceerd door Ir. Angélique De Beule. Tijdens deze modules wordt de basis rond een bepaald onderwerp toegelicht. U doorloopt iedere e-learning module gedurende twee maanden tijd op eigen tempo en wanneer het u past.

De e-learning stelt u in staat de video’s rond een bepaald thema te bekijken, u te verdiepen in de materie en hierdoor bij te scholen over het respectievelijke onderwerp.

De geschatte tijdsinvestering per module is maximaal 6 uur.

Overzicht modules

EEpigenetica: externe omgevingsfactoren die de genexpressie beïnvloeden

NNutritionisme: de invloed van macro- en micronutriënten en fytonutriënten

GGastro-enterologie: het belang van de voorvertering, de pancreas en het microbioom

IImmunologie: immuniteit en vitaliteit, inflammatie, auto-immuniteit, allergieën en intoleranties

NNeurologie: het sympathisch/parasympatisch evenwicht, slaapproblematiek en neurodegeneratieve aandoeningen

EEndocrinologie: de HPA-as, de darm-hersenrelatie, hypothyreoïdie, burn-out en onvruchtbaarheid